Miesiąc: czerwiec 2021

 • Wyróżnienia przyznane nauczycielom V LO

  W roku szkolnym 2020/2021 troje nauczycieli V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie zostało wyróżnionych odznaczeniami państwowymi i medalami resortowymi. Pani Renata Sugier została wyróżniona tytułem honorowego profesora oświaty. Tytuł ten jest przyznawany najlepszym z najlepszych polskich nauczycieli. Tytuł honorowy profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, który posiada co najmniej 20 – letni […]

 • Pożegnanie nauczycieli przechodzących na emeryturę

  W dniu 24 czerwca 2021 roku społeczność szkolna V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie pożegnała przechodzące na emeryturę panią profesor Małgorzatę Gryć oraz panią profesor Jadwigę Szewczak. Składamy wyrazy uznania i wdzięczności za wieloletnią pracę Pań w naszej szkole. Dziękujemy za zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków nauczyciela i wychowawcy,  za koleżeńską uczynność i […]

 • WRĘCZANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

  Wręczanie świadectw dojrzałości i wyników maturalnych dla absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 r. na dolnej sali gimnastycznej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Wszystkich Maturzystów V LO zapraszamy na spotkanie z wychowawcami zgodnie z harmonogramem: Godzina rozpoczęcia Wyznaczone klasy 9:00 3 A, 3 B 10:00 3 […]

 • PROCESOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKOŁY – program unijny

  W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczyła w programie unijnym „PROCESOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKOŁY”.Nauczyciele kładli nacisk na kształcenie umiejętności uczenia się jako jednej z kompetencji kluczowych.Program był dwuetapowy:– pierwszy etap odbył się w terminie 22.03.2021-30.04.2021– drugi etap realizujemy obecnie – 04.05.2021 do 25.06.2021.W ramach Programu nauczyciele stosowali na swoich zajęciach wybrane metody pracy z uczniami […]

 • Projekt Frog Talk z tytułem Srebrnego Wilka

  Serdecznie gratulujemy grupie projektowej: Katarzynie, Esterze, Miłoszowi oraz Łucji. Srebrne Wilki to najbardziej wyróżniające się projekty społeczne w województwach.

 • Rekrutacja 2021/2022

  Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci, Już w najbliższy piątek rozpoczyna się kolejny etap rekrutacji „Weryfikacja zmian wniosków kandydatów oraz weryfikacja danych o osiągnięciach”. Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmowała Kandydatów w godz. 8.00 – 15.00 w sali 105 (parter, wejście od ul. Lipowej). Kandydaci, którzy rejestrowali się samodzielnie muszą dostarczyć do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 […]

 • Laureaci i finaliści konkursów tematycznych

  W roku szkolnym 2020/2021 12 uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie osiągało sukcesy w konkursach tematycznych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Uczniowie osiągający sukcesy w konkursach tematycznych: L.p. Program „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska” Sara Kosina 3e 1 XXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Maja Polaszek 2e 2 Konkurs „Moja przyszłość w medycynie” […]

 • Uczniowie osiągający sukcesy we współzawodnictwie sportowym

  W roku szkolnym 2020/2021 27 uczniów klas pierwszych i drugich V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie osiągało sukcesy sportowe. Uczniowie osiągający sukcesy we współzawodnictwie sportowym: L.p. Nazwa turnieju sportowego Imię i Nazwisko ucznia Klasa 1 II m. Licealiada m. Lublin w lidze lekkoatletycznej w r. szk. 2020/2021 III m. Wojewódzka Licealiada w lidze […]

 • Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

  W drugim semestrze 25 uczniów klas pierwszych i drugich V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie spełniło wymagania niezbędne do otrzymania stypendium dyrektora szkoły za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Dwie osoby z najwyższymi średnimi (jedna po gimnazjum i jedna po szkole podstawowej) zostały zgłoszone do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczniowie zgłoszeni do […]

 • Laureaci ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych 2020/2021

  W roku szkolnym 2020/2021 V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie może pochwalić się 8 tytułami finalisty lub laureata konkursów i olimpiad przedmiotowych. Uczniowie oraz nauczyciele – ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uczniowie biorący udział w zawodach stopnia międzynarodowego olimpiady oraz laureaci zawodów stopnia centralnego olimpiady otrzymali jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin. Wyróżnieni uczniowie […]