Rekrutacja 2021/2022
Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci,

Już w najbliższy piątek rozpoczyna się kolejny etap rekrutacji „Weryfikacja zmian wniosków kandydatów oraz weryfikacja danych o osiągnięciach”.

Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmowała Kandydatów w godz. 8.00 – 15.00 w sali 105 (parter, wejście od ul. Lipowej).

Kandydaci, którzy rejestrowali się samodzielnie muszą dostarczyć do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię wyników egzaminu ósmoklasisty. Kopii wyników egzaminu nie dostarczają Kandydaci, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin, ponieważ ich wyniki do systemu rekrutacji wprowadzają szkoły macierzyste.

Jeśli Kandydat chciałby dokonać zmian w złożonym wniosku szkoła pierwszego wyboru musi anulować poprzednio złożony wniosek. W załączeniu druk anulowania wniosku dla Kandydatów, dla których pierwszym wyborem jest V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie. Kandydat uzupełnia wymagane pola, rodzice/prawni opiekunowie oraz kandydat składają podpisy i dostarczają druk do szkoły. Po otrzymaniu pisemnej prośby o anulowanie wniosku Punkt Naboru odblokuje Kandydatowi konto i będzie można wprowadzać zmiany we wniosku. Po wprowadzeniu zmian nowy wniosek należy najpóźniej do 14 lipca do godz. 15.00 dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru (można go złożyć tak jak w poprzednim etapie osobiście albo elektronicznie).

Zachęcamy do korzystania ze strony rekrutacji https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/ , można na niej znaleźć najważniejsze informacje oraz porady w formie filmów.

Przypominamy wszystkim osobom, które odwiedzą nas osobiście o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.