ul. Lipowa 7 20-020 Lublin tel. 81 4664340 sekretariat@5lo.lublin.pl
Nastąpiła korekta planu lekcji od dnia 20 lutego 2015
Czytaj więcej 19-02-2015 17:34
Uwaga rodzice uczniów klasy III S

Ze względu na zwolnienie lekarskie wychowawcy klasy III S zebranie rodziców
w dniu 18 lutego 2015 roku jest odwołane.

Odbędzie się w innym terminie.
Czytaj więcej 13-02-2015 08:41
UWAGA!!!!
W związku z likwidacją kasy w V Liceum Ogólnokształcącym, od dnia 2 stycznia 2015 r. opłaty za druki należy dokonywać bezpośrednio na konto szkoły
( numer konta: 36 1240 1503 1111 0010 0168 7524,
V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej
Curie, ul. Lipowa 7, 20-020 Lublin).

NIE DOTYCZY RADY RODZICÓW PRZY V LO W LUBLINIE
Wpłaty składki dobrowolnej na rzecz Rady Rodziców w wysokości 100 zł (od jednej osoby i rodzeństwa) można dokonać przelewem na:
Konto bankowe :
Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie
ul. Lipowa 7
PEKAO S.A. O/Lublin Numer: 64 1240 5497 1111 0010 3699 6488
Na dowodzie wpłaty należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Wpłaty gotówką można uiszczać w sekretariacie szkoły.

Czytaj więcej 6-02-2015 15:57
5-osobowa grupa uczniów z klasy 2 F w składzie: Natalia Korolewicz, Joanna Kucharzyk, Aleksandra Szastak, Sylwia Świderska i Kacper Wrona, w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, przygotowuje konkurs fotograficzny „THINeKo”, skierowany do uczniów lubelskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania młodzieży tematyką ekologii i recyklingu. Zadaniem uczestników jest stworzenie przedmiotów codziennego użytku wykonanych z surowców wtórnych. Koordynatorem projektu jest dr Ryszard Kotowski. Uczniom udało się do tej pory uzyskać Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Więcej informacji o konkursie znajdziecie na: https://www.facebook.com/thineko.zwzt
Czytaj więcej 2-02-2015 20:49
Zebranie rodziców Klasy III S przeniesione
z dnia 29.01.2015 na dzień 18 luty 2015
godzina 16:30 sala 106.
Czytaj więcej 28-01-2015 14:07
Uwaga rodzice uczniów klasy III D

Ze względu na zwolnienie lekarskie wychowawczyni klasy III D zebranie rodziców
w dniu 29 stycznia 2015 roku jest odwołane.

Odbędzie się w innym terminie.
Czytaj więcej 27-01-2015 20:37
Copyright © P & P 2007 – 2008