Kategoria: Współpraca z uczelniami

 • Wizyta przedstawicieli  Politechniki Lubelskiej  Wydziału Mechanicznego w V Liceum

  W dniu 03. 03. 2023 roku gościliśmy w murach naszej szkoły przedstawicieli Politechniki Lubelskiej Wydziału Mechanicznego. Prelegenci uczelni wyższej prowadzili spotkanie z uczniami klas 4a,4b, podczas których szczegółowo omawiali system kształcenia, przedmioty i kierunki. Omówiono  proces rekrutacji i wymagania jakie powinni spełnić kandydaci ubiegający się o status studenta uczelni wyższej. Wszyscy zainteresowani uczniowie otrzymali broszury, […]

 • Warsztaty na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

  W czwartek 16.02.2023 r., w ramach współpracy partnerskiej, uczniowie klasy 2e (o rozszerzonym programie nauczania biologii) uczestniczyli w trzech warsztatach o tematyce mikrobiologicznej, botanicznej oraz z zakresu immunologii zwierząt: – „Złap Bakcyla nauki” – Katedra Genetyki i Mikrobiologii, – „Ruchy roślin w skali makro i mikro” – Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki, – „Bezkręgowce jako […]

 • Projekt Przedsiębiorcza Młodzież 2023

  „Przedsiębiorcza Młodzież” to projekt podejmujący tematykę dotyczącą  rozwoju gospodarczego Lublina i edukacji przedsiębiorczości. Powstał jako wspólna inicjatywa Urzędu Miasta Lublin i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest  adresowany do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych Lublina. Celem projektu jest rozwinięcie u uczestników kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie kształtowania u nich postaw przedsiębiorczych.   Do II edycji projektu zakwalifikowały się grupy szkolne, składające się z uczniów […]

 • WARSZTATY „Profilaktyka onkologiczna” z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie

  06.02.2023 r. uczniowie klas 4c i 4d uczestniczyli w zajęciach dotyczących profilaktyki raka piersi oraz raka jąder. Uczniowie z wykorzystaniem fantomów mieli okazję nauczyć się jak prawidłowo wykonać samobadanie oraz dowiedzieć się, dzięki jakim działaniom profilaktycznym udaje się zidentyfikować potencjalny problem na tyle szybko, aby mieć najlepsze rokowanie i ogromne szanse na wyleczenie.

 • Wizyta  przedstawicieli LAW w Piątce.

  W dniu 12 stycznia 2023 r. gościliśmy w murach naszej szkoły przedstawicieli Lotniczej Akademii Wojskowej z Dęblina. Promocja  tej renomowanej uczelni w naszym środowisku była możliwa  dzięki podpisaniu przez władze szkoły i uczelni porozumienia o współpracy. Prelegenci z uczelni  prowadzili spotkania z uczniami klas 4a,4b,4d,4c,4e,2b,3e,1b, podczas których szczegółowo omawiali: system kształcenia na wydziałach wojskowych i […]

 • Spotkanie przedstawicieli Lotniczej Akademii Wojskowej z uczniami

  W dniu 12 stycznia 2023r (czwartek) w sali 102 odbędą się spotkania przedstawicieli Lotniczej Akademii Wojskowej z uczniami klas:4a,b,c,d,e oraz klasy 3a. Wizyta promuje Lotniczą Akademię Wojskową wśród uczniów V Liceum Ogólnokształcącego. Działanie to jest wynikiem porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Akademią, a V LO w listopadzie 2022r.

 • Współpraca V LO z Lotniczą Akademią Wojskową z Dęblina

  W dniu 30 listopada 2022r. zostało podpisane Porozumienie O Współpracy pomiędzy Lotniczą Akademią Wojskową,  a V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie. Porozumienie podpisali Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego mgr Beata Jezierska oraz  Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr. Inż. Krzysztof Cur, którego reprezentował major Artur Goś. Wynikiem współpracy ma być integracja środowiska studenckiego Akademii […]

 • 2022 – ROK BOTANIKI – wykład

  Rok 2022 został ustanowiony Rokiem Botaniki (Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r.), popularyzującym wiedzę przyrodniczą dotyczącą szeroko rozumianej botaniki. Z tej okazji 17 listopada 2022 r. uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym – Id, IIc, IId – uczestniczyli w zdalnym wykładzie „Mikrolokatorzy roślin” prowadzonym przez dr hab. Małgorzatę Majewską z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS […]

 • Zapoznanie uczniów klas 4d, 4c z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  W dniu 27. 10 . 2022 r. uczniowie klasy 4d, 4c, w ramach porozumienia współpracy, zwiedzali Katedrę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie. W trakcie pobytu uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną UP, zwiedzili kliniki weterynaryjne, sale zabiegowe, sale wykładowe i ćwiczeniowe. Uczniowie dowiedzieli się jakie cechy osobowości i predyspozycje zawodowe powinien posiadać weterynarz. Uzyskali […]

 • Współpraca z Wydziałem  Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  W dniu 24 października 2022r. dyrektor V LO, pani Beata Jezierska zawarła umowę o współpracy z władzami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie reprezentowanymi przez Panią dr hab. Urszulę Kosior – Korzecką, prof. uczelni, prorektora ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Panią dr hab. Iwoną  Puzio, prof. uczelni dziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. W ramach podpisanej […]