Informacje dla maturzystów

Wszystko, co powinno się wiedzieć o egzamininach maturalnych.
Najważniejsze dokumenty do pobrania.
Kluczowe linki.

Plany egzaminów maturalnych (4-20 maja 2022 r.)

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Egzamin maturalny
 • Dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem), a w przypadku zdających skierowanych przez OKE do innej szkoły – również ze świadectwem ukończenia szkoły.
 • Przyborami do pisania z czarnym tuszem oraz przyborami wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE.
 • w trakcie części pisemnej egzaminu korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosił dyrektor CKE na stronie www.cke.edu.pl.
 • wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 • wnosić do sali żadnych innych materiałów i przyborów.
 • wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.
 • Zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, do wskazanej sali zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.
 • Zgłosić się na egzaminy pisemne poranne przed salą egzaminacyjną najpóźniej o godzinie 8.20, a na egzaminy popołudniowe najpóźniej o godz. 13.20.
 • Zgłosić się na egzaminy ustne odpowiednio wcześniej (przynajmniej 20 minut wcześniej) niż wyznaczona godzina orientacyjna, tak aby była zapewniona płynność egzaminu.
 • Postępować w każdej sytuacji zgodnie z poleceniami przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – dyrektora szkoły, jego zastępcy, przewodniczących i członków ZN i PZE oraz zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi opisanymi w  Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązującej w danym roku szkolnym (cke.edu.pl lub www.oke.krakow.pl).

Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, albo zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym jest podstawą do unieważnienia egzaminu.

Egzamin można także unieważnić w przypadku naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, które mogło wpłynąć na wynik egzaminu.

Procentowa ilość uczniów przystępujących do egzaminów w roku 2019

Poziom podstawowy

 • Język polski
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Matematyka

Poziom rozszerzony

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Biologia
 • Chemia
Kontakt

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ul. Lipowa 7, 20-020 LUBLIN

 • +48 81 4664340
 • +48 81 4664341
 • +48 81 5321927
 • sekretariat@lo5.lublin.eu

Chcesz zasięgnąć informacji?
– odwiedź nas (godziny pracy sekretariatu 8:00-15:00).

Administracja

Nie posiadasz jeszcze konta – zarejestruj się
Masz już konto – zaloguj się

Polecamy
Logo Stowarzyszenia "PoRa-dek"
Logo JDP
Logo Fundacji Fuga Mundi
Szkoła stowarzyszona UNESCO