Rekrutacja 2020/2021

Drodzy Kandydaci, Już jutro rozpoczyna się kolejny etap rekrutacji „Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje”. Kandydaci, którzy rejestrowali się samodzielnie muszą dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną kopię wyników egzaminu ósmoklasisty (tak jak dostarczaliście […]