Miesiąc: lipiec 2022

 • Wolne miejsca

  Drodzy Kandydaci, Po zakończeniu rekrutacji zasadniczej (czyli po opublikowaniu list przyjętych w dniu 29.07.2022r.) w systemie naboru pojawi się lista wolnych miejsc pozostałych w poszczególnych szkołach. Jeśli będziesz chciał zostać przyjętym na takie miejsce będziesz musiał skontaktować się bezpośrednio ze szkołą i dowiedzieć się w jaki sposób ubiegać się o przyjęcie. Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała […]

 • Rekrutacja 2022/2023 – progi punktowe

  Klasa 1A (mat-fiz-inf) – 160,65 pkt Klasa 1B (mat-fiz-ang) – 161,15 pkt Klasa 1C (biol-chem) – 164,5 pkt Klasa 1D (biol-chem-ang) – 168,35 pkt Klasa 1E (mat-biol-ang) – 162,8 pkt Klasa 1F (mat-geo-ang) – 167,6 pkt Klasa 1G (mat-geo) – 158,75 pkt Klasa 1H (pol-hist-wos) – 156,9 pkt

 • Rekrutacja 2022/2023 etap potwierdzania

  Drodzy Kandydaci, W dniach 22 – 28 lipca 2022 r. w godz. 8.00 – 15.00 Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmowała oryginały dokumentów kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Należy dostarczyć: – oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, – oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, – kartę zdrowia (jeśli została wydana przez szkołę podstawową), […]

 • Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 22.07.2022

  Już w dniu 22.07.2022 zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Uprzejmie informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się: na listach udostępnionych w szkołach ponadpodstawowych, w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN po zalogowaniu się na konto kandydata, najszybciej w bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! 2002 – aplikacja poinformuje Was o wyniku w telefonie niezwłocznie po jego […]