Miesiąc: czerwiec 2022

 • Godziny pracy Sekretariatu Szkoły

  Uprzejmie informujemy, że w trakcie wakacji sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 9.00-14.00.

 • Roztańczona „piątka”

  Patrząc wstecz, chyba każdy z klasy 1c może powiedzieć, że wrześniowy cel „Nauka – pasja – integracja” został osiągnięty. Mijający rok szkolny był okazją nie tylko do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń, ale także kontynuowania pasji – tych naukowych, sportowych jak i artystycznych. Przeczytajcie poniżej o kilku sukcesach tanecznych uczennic klasy 1c. Może dla kogoś […]

 • Egzaminy poprawkowe

  Informujemy, że egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymali negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych będą odbywały się w dniach 25 i 26 sierpnia w sali 108. 25 sierpnia – język polski i fizyka 26 sierpnia – matematyka Egzaminy rozpoczną się częścią pisemną o godz. 9:00.

 • Wręczanie świadectw maturalnych

  Wręczanie świadectw dojrzałości i wyników maturalnych dla absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie odbędzie się w dniu 5 lipca 2022 r. na dolnej sali gimnastycznej w godz. 10.00 – 12.00. Świadectwa dojrzałości mogą być odebrane osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego serię i nr dowodu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru oraz zawierającego […]

 • Zakończenie ROKU SZKOLNEGO 2021-2022

  W dniu 24.06.2022 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na początku wspólnie zaśpiewano hymn narodowy. Następnie Pani Dyrektor Beata Jezierska wręczyła świadectwa z wyróżnieniem. W dalszym etapie uroczystości obejrzano część artystyczną. Uczniowie zaśpiewali piosenkę pt. „Lubię wracać tam gdzie byłem” Zbigniewa Wodeckiego. Po uroczystości uczniowie spotkali się z wychowawcami w wyznaczonych salach. Życzymy wszystkim słonecznych […]

 • Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

  W drugim semestrze 19 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich po szkole podstawowej V LO spełniło wymagania niezbędne do otrzymania stypendium dyrektora szkoły za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Zaproponowana przez Samorząd Uczniowski osoba z najwyższą średnią ocen została zgłoszona do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczniowie zgłoszeni do otrzymania stypendium na wyniki w nauce: […]

 • Laureaci ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych 2021/2022

  W roku szkolnym 2021/2022 V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie może pochwalić się 8 tytułami finalisty lub laureata konkursów i olimpiad przedmiotowych. Uczniowie oraz nauczyciele – ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uczniowie biorący udział w zawodach stopnia międzynarodowego olimpiady oraz laureaci zawodów stopnia centralnego olimpiady otrzymali jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin. Wyróżnieni uczniowie […]

 • Laureaci ogólnopolskich konkursów artystycznych 2021/2022

  W roku szkolnym 2021/2022 V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie może pochwalić się 10 tytułami  laureata ogólnopolskich konkursów artystycznych. Uczniowie oraz nauczyciele – ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Laureaci spełniający dodatkowe warunki otrzymali również jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia w konkursach artystycznych. Wyróżnieni uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie: […]

 • Sukces V LO w Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP 2022

  Z przyjemnością informujemy, że V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie uzyskało status szkoły złotej w XI Rankingu Olimpijskiego Europejskich Szkół Praworządności RP 2022 roku. Nasza Szkoła zajęła w klasyfikacji generalnej 29 miejsce w Polsce. Szkoły uwzględnione w rankingu to placówki, w których edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi […]