Kategoria: Rekrutacja

 • Rekrutacja 2023/2024 rekrutacja uzupełniająca

  Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci, W dniach 24 lipca – 31 sierpnia 2023 r. prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca. Aktualne informacje o wolnych miejscach w poszczególnych szkołach znajdują się na stronie naboru: wolne miejsca W przypadku chęci wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej do naszej szkoły bardzo prosimy o uzupełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły podania o ponowne […]

 • Rekrutacja 2023/2024 – progi punktowe

  Klasa 1A (mat-fiz-inf) – 159,20 pkt Klasa 1B (mat-biol-ang) – 161,95 pkt Klasa 1C (biol-chem) – 160,20 pkt Klasa 1D (biol-chem-ang) – 159,05 pkt Klasa 1E (mat-geo-ang) – 164,15 pkt Klasa 1F (mat-geo-biz) – 156,15 pkt Klasa 1G (pol-hist-wos) – 150,55 pkt

 • Rekrutacja 2023/2024 etap potwierdzania

  Drodzy Kandydaci, W dniach 18 – 21 lipca 2023 r. Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmowała oryginały dokumentów kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Należy dostarczyć: – oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, – oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, – kartę zdrowia (jeśli została wydana przez szkołę podstawową), – dwa […]

 • Rozpoczęcie kolejnego etapu rekrutacji 2023/2024

  Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci, W piątek 23 czerwca 2023r. rozpoczyna się kolejny etap rekrutacji „Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia oraz ewentualna zmiana wyboru preferencji i składanie nowych wniosków”. Komisja Rekrutacyjna V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie będzie przyjmowała Kandydatów w godz. 8.00 – 15.00 w sali 105 (parter, wejście od ul. Lipowej). Dostarczanie dokumentów […]

 • Terminy postępowania rekrutacyjnego 2023/2024

  W dniu 15.05.2023 r. rozpoczęła się rekrutacja do szkól ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi rekrutacji dostępnymi na stronie Urzędu Miasta Lublin. Informacje dotyczące oferty szkół można znaleźć na stronie Naboru. Przypominamy również najważniejsze terminy dotyczące rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: – od 15.05.2023r. do 23.06.2023r. do […]

 • W dniu 17 kwietnia 2023 r. w V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie odbył się Dzień Otwarty.

  Przyszłych uczniów oprowadzali obecni uczniowie, bo czy ktoś lepiej może opowiedzieć o szkole niż jej uczniowie? Pozostali uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali szereg atrakcji, aby jak najszerzej zaprezentować bogatą ofertę V LO. Na sali gimnastycznej Pani Dyrektor Beata Jezierska przywitała kandydatów oraz przedstawiła atuty V LO. Później swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali finaliści „Talentu na 5”: Uczniowie, […]

 • Dzień Otwartych Drzwi V LO 17 kwietnia 2023 poniedziałek

  Zeskanuj kod QR – zobaczysz materiały nagrane przez uczniów: + Biblioteka  – prezentacja zasobów, godzin otwarcia s. 102 (002) Schola V LO, projekt „Oblicza dialogu” s. 109 Pracownia informatyczna s. 104 Pracownia historyczna  s. 104 Pracownia historyczna  parter korytarz od Lipowej: prezentacja osiągnięć sportowych s. 108 Pracownia języka niemieckiego s. 109 Pracownia informatyczna s. 111 […]

 • Dzień Otwarty w V LO

  Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty V Liceum Ogólnokształcącego im Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie, który odbędzie się 17 kwietnia 2023 r. w godzinach 1200-1430. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali wiele atrakcji dla Zwiedzających. Będą to między innymi występy naszej Młodzieży oraz oprowadzanie po budynku szkoły i klasach. Podczas zwiedzania będzie można podziwiać pokazy biologiczne, chemiczne, fizyczne, a […]

 • Targi Edukacyjne

  W dn. 9-10 marca odbyły się Targi Edukacyjne. Stoisko V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie cieszyło się jak zawsze dużym zainteresowaniem. Uczniowie klas pierwszych z dużym zaangażowaniem prezentowali ofertę V LO na rok szkolny 2023/2024. Z przyjemnością rozwiewali wątpliwości kandydatów oraz ukazywali oblicze Szkoły ze swojej perspektywy. Kolejną szansą na bliższe poznanie V LO będzie […]

 • Ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2022-2023

  Szanowni RodziceUmowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego […]