Rekrutacja 2023/2024 rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci,

W dniach 24 lipca – 31 sierpnia 2023 r. prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca.

Aktualne informacje o wolnych miejscach w poszczególnych szkołach znajdują się na stronie naboru:

wolne miejsca

W przypadku chęci wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej do naszej szkoły bardzo prosimy o uzupełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły podania o ponowne rozpatrzenie:

Druk podania o ponowne rozpatrzenie w rekrutacji uzupełniającej

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 81 4664340

Przypominamy, że w czasie wakacji sekretariat szkoły pracuje w godzinach 9:00-14:00.

W przypadku zakwalifikowania się do szkoły bardzo prosimy o dostarczenie:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– karty zdrowia (jeśli została wydana przez szkołę podstawową),
– dwóch zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą, do której kandydat został przyjęty.

Dodatkowo prosimy o przesłanie zdjęcia legitymacyjnego w formie elektronicznej na adres rekrutacja@lo5.lublin.eu