Wystawa „Dobry Klimat w Szkole – graMY w zielone!”

Wystawa „Dobry Klimat w Szkole – graMY w zielone!” zawiera informacje o problemach związanych ze zmianami klimatycznymi.  

Przedstawiona została w formie krótkich przemyśleń klimatycznych, zwartych informacji merytorycznych, praktycznych informacji oraz tipów, które wskazują jak każdy z Nas może przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatu. 

Wystawa została zaprojektowana i wytworzona na ekologicznych kostkach tekturowych pochodzących z recyklingu, a jej nieoczywista forma będzie przyciągać uczniów do zapoznania się z treścią. 

Po czasie ekspozycji, szkoły zachęcone są do ponownego użycia tektury przy zakładaniu łąk kwietnych przy szkołach, wykorzystując tektury jako podłoże do wysiewu nasion (metoda no dig).

Działania te prowadzone są w ramach realizowanego przez naszą szkołę zwycięskiego projektu ekologicznego „Dobry Klimat w Szkole – graMY w zielone!” finansowanego z budżetu Miasta Lublin.

Koordynatorem wystawy i projektu  jest Stowarzyszenie Anthill.