Miesiąc: sierpień 2019

  • Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w V LO

    Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – 2 września 2019 r. (poniedziałek) Godz. 8.00 Msza Święta rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020 w Archikatedrze Lubelskiej. Godz. 10.00 Spotkanie uczniów klas pierwszych z Dyrektorem Szkoły na dolnej sali gimnastycznej. Następnie spotkania uczniów z wychowawcami w salach według harmonogramu: I A     –     s. 213 I B      –     s. 112 I C     […]

  • Msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

    Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników V Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie na Eucharystię z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 w Archikatedrze przy ul. Królewskiej w dniu 2 września (poniedziałek) 2019 roku o godz. 800

  • Ogłoszenie

    W związku z modernizacją sieci ciepłowniczej od 26 sierpnia do 30 sierpnia nie ma możliwości parkowania na terenie szkoły.