Terminy postępowania rekrutacyjnego 2023/2024

W dniu 15.05.2023 r. rozpoczęła się rekrutacja do szkól ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi rekrutacji dostępnymi na stronie Urzędu Miasta Lublin.

Informacje dotyczące oferty szkół można znaleźć na stronie Naboru.

Przypominamy również najważniejsze terminy dotyczące rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych:

od 15.05.2023r. do 23.06.2023r. do godz. 15:00 – wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru (ewentualna zmiana preferencji 23.06 -10.07.2023 r. godz. 15:00)

od 23.06.2023r. do 10.07.2023r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (dotyczy uczniów rejestrujących się samodzielnie)

w dniu 18.07.2023r. – publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

od 18.07.2023r. do 21.07.2023r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki (poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów)

w dniu 24.07.2023r. – publikacja list przyjętych

od 24.07.2023 r. do 31.08.2023r. – rekrutacja uzupełniająca

Kandydaci spoza Lublina od 31.07.2023 r. do 09.08.2023 r. mogą składać wnioski rekrutacyjne do burs i internatu.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego określa załącznik numer 1 do Zarządzenia numer 9/23 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku.

Sposób przeliczenia na punkty poszczególnych kryteriów oraz skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2022.2431).