Wręczanie świadectw maturalnych

Wręczanie świadectw dojrzałości i wyników maturalnych dla absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie odbędzie się w dniu 5 lipca 2022 r. na dolnej sali gimnastycznej w godz. 10.00 – 12.00.

Świadectwa dojrzałości mogą być odebrane osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego serię i nr dowodu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru oraz zawierającego czytelny podpis maturzysty (wzór upoważnienia- link).

Wszystkim Maturzystom przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

Prosimy o przyniesienie ze sobą długopisu do poświadczenia odbioru.

W późniejszym terminie świadectwa będą do odbioru w sekretariacie szkoły.