PROCESOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKOŁY – program unijny

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczyła w programie unijnym „PROCESOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKOŁY”.
Nauczyciele kładli nacisk na kształcenie umiejętności uczenia się jako jednej z kompetencji kluczowych.
Program był dwuetapowy:
– pierwszy etap odbył się w terminie 22.03.2021-30.04.2021
– drugi etap realizujemy obecnie – 04.05.2021 do 25.06.2021.
W ramach Programu nauczyciele stosowali na swoich zajęciach wybrane metody pracy z uczniami dostosowane do potrzeb przedmiotu i poziomu nauczania.
Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie podczas realizacji programu.
Koordynatorzy:
Renata Grzegorczyk
Joanna Sokołowska