Laureaci ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie może pochwalić się 8 tytułami finalisty lub laureata konkursów i olimpiad przedmiotowych. Uczniowie oraz nauczyciele – ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uczniowie biorący udział w zawodach stopnia międzynarodowego olimpiady oraz laureaci zawodów stopnia centralnego olimpiady otrzymali jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin.

Wyróżnieni uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie:

L.p.Imię i nazwisko uczniaKlasaNazwa konkursu, olimpiady lub turniejuImię i Nazwisko nauczyciela-opiekuna ucznia
1Aneta BarszczIII FVIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii EuropejskiejŁukasz Kopytko
Ryszard Kotowski
2Aneta BarszczIII FVI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o SpołeczeństwieŁukasz Kopytko
Ryszard Kotowski
3Aneta BarszczIII FVIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie WspółczesnymŁukasz Kopytko
Ryszard Kotowski
4Michał SierpińskiII HVIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii EuropejskiejŁukasz Kopytko
Ryszard Kotowski
5Magdalena MichalakI DV Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i ObronnościRyszard Kotowski
Sylwia Sałęgowska-Poniewozik
6Urszula MatuszakII JV Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i ObronnościRyszard Kotowski
Sylwia Sałęgowska-Poniewozik
7Mikołaj SnopIII HXLVII Olimpiada HistorycznaJarosław Bonecki
Dariusz Tomczuk
8Jakub ZdunekIII FOlimpiada Wiedzy EkonomicznejRyszard Kotowski
Jarosław Korba

Szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy Prezydenta Miasta
za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w roku szkolnym 2020/202
1

Serdecznie gratulujemy laureatom i ich opiekunom.