Wyróżnienia przyznane nauczycielom V LO

W roku szkolnym 2020/2021 troje nauczycieli V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie zostało wyróżnionych odznaczeniami państwowymi i medalami resortowymi.

Pani Renata Sugier została wyróżniona tytułem honorowego profesora oświaty.

Tytuł ten jest przyznawany najlepszym z najlepszych polskich nauczycieli.

Tytuł honorowy profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, który posiada co najmniej 20 – letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10 – letni okres zatrudnienia jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Pan Jarosław Bonecki został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wręczenie medalu odbyło się 21 czerwca 2021r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pani Agata Kępka została wyróżniona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Wręczenie medalu odbyło się 18 czerwca 2021r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym nauczycielom.