Ogłaszamy konkurs na nazwę i logo szkolnej telewizji!

Uwaga uwaga ogłaszamy konkurs na logo oraz nazwę szkolnej telewizji!!
Co należy zrobić aby wygrać?
-Być uczniem V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.
-Do 28 grudnia przesłać pracę na e-mail: samuczniowskivlo@gmail.com
-Praca musi być zapisana w formacie „.jpg”
-Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.
-Prace należy podpisać imieniem nazwiskiem oraz klasą.
-Główną nagrodą jest wycieczka do Warszawy do muzeum Marii Skłodowskiej Curie wraz z innymi atrakcjami.
Poniżej dostępny jest regulamin konkursu.

Regulamin konkursu:

  1. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.
  2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu.
  3. Uczestnik nie może kopiować prac z żadnych źródeł.
  4. Uczestnik musi oddać pracę do 28 grudnia 2017 r.
  5. Pracę należy przesłać na adres e-mail: samuczniowskivlo@gmail.com
  6. Praca musi być przesłana w formacie .jpg
  7. Praca musi zawierać projekt logo oraz nazwę dla szkolnej telewizji (nazwa musi być zawarta w logo i musi być związana z naszą szkołą tudzież społecznością szkolną).
  8. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
  9. Nagrodą w konkursie jest wycieczka dla wygranego do Warszawy do muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i innymi atrakcjami wraz z pozostałymi laureatami konkursów.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.