Wyniki konkursów „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień”

W ostatnich dniach października chętni uczniowie naszego liceum stanęli w szranki z koleżankami i kolegami z całej Polski, sprawdzając swoją wiedzę z zakresu poprawnego posługiwania się językiem ojczystym oraz znajomości zasad ortograficznych.

Do drugiego etapu XIV Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z  poprawną polszczyzną na co dzień” zakwalifikowały się:
1. Weronika Chachaj z klasy 3c,
2. Weronika Grundas z klasy 2h.

Do drugiego etapu XI Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego ” Z ortografią na co dzień” zakwalifikowały się:
1. Aleksandra Antoszek z klasy 3c,
2. Aleksandra Kucharczyk z klasy 3h,
3. Aleksandra Mańka z klasy 1c,
4. Gabriela Szafranek z klasy 1h,
5. Oliwia Gancarz z klasy 3h,
6. Róża Słowik z klasy 1a,
7. Weronika Chachaj z klasy 3c,
8. Weronika Grundas z klasy 2h,
9. Wiktoria Gazda z klasy 1a.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, a wyżej wymienione uczennice zapraszamy do uczestniczenia w drugim etapie konkursów – 8 stycznia 2018 r. „Z poprawną polszczyzną…” i 9 stycznia 2018 r. „Z ortografią….”. Dokładne godziny konkursów zostaną podane pod koniec grudnia. Gratulujemy!!!