Mamy laureata!

14 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli władz miasta i oświatowych z uczniami szkół ponadgimnazjalnych – laureatami i finalistami olimpiad i konkursów. W tym szacownym gronie znalazł się również Karol Szewczuk –  reprezentant V Liceum Ogólnokształcącego. Karol jest laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego – Kacze Pióro. Wasz Kolega odebrał pamiątkowy dyplom w obecności Pana Dyrektora Zbigniewa Jakuszko i Pani Profesor Anny Lipczyńskiej.

Karol, gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy literackie!