Protokół z obrad Jury XIX Jesiennych Debiutów Poetyckich

W dniu 24 października 2016 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersyteru Lubelskiego Jana Pawła II odbyły się obrady Jury Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji XIX Jesienne Debiuty Poetyckie

Protokół w załączeniu:

 

1009-16-protokol-1                  1009-16-protokol-2