XVIII Jesienne Debiuty Poetyckie w V LO

XVIII Jesienne Debiuty Poetyckie w V LO

pod patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie

 

27 października 2015 r.

 

(rys historyczny debiutów)

 

Do udziału w  XVIII Jesiennych Debiutach Poetyckich zaproszono uczniów gimnazjów i liceów Lublina oraz województwa lubelskiego, absolwentów V LO oraz wolontariuszy i  podopiecznych Fundacji Fuga Mundi w Lublinie.Po raz drugi jest to wojewódzki przegląd poezji  pod patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie.

Od 1998 roku uczestniczy w nim młodzież  liceów ogólnokształcących, podopieczni oraz wolontariusze Fundacji Fuga Mundi . Głównym celem jest integracja młodych ludzi  poprzez wspólne zainteresowania literackie. Buduje ją współpraca uczniów, absolwentów i nauczycieli

V LO, młodzieży niepełnosprawnej i rodziców, redaktorów „Akcentu” i członków Związku Literatów Polskich, sympatyków szkoły i wolontariuszy fundacji.  Wspólne zmagania literackie pomagają wzbogacić warsztat pisarski, uczą tolerancji oraz uwrażliwiają na los drugiego człowieka.

Jury konkursu od początku stanowiła  Redakcja „Akcentu” i  członkowie Związku Literatów Polskich; wszystkie wiersze wnikliwie analizowano i oceniano, przyznając tytuły Talentu Roku, nagrody i wyróżnienia. Młodzież miała  również szansę rozpoznawania własnych możliwości i doskonalenia warsztatu literackiego poprzez dyskusje z redaktorami „Akcentu” i poetami, gośćmi oraz jurorami Jesiennych Debiutów Poetyckich: B. Wróblewskim, W. Michalskim, B. Zadurą, W. Oszajcą, I. Kovácsem, A. Zaniewskim, T. Jastrunem, S. A. Łukowskim, M. Bajorem, U. Gierszon, K. Daukszewiczem, Ł. Jemiołą.

Po raz pierwszy impreza odbyła się 12 października 1998 roku, a patronował jej wówczas Jerzy Harasymowicz. W kolejnych latach  „kandydatów na poetów” gościła Kawiarnia Literacka „Hades”, TVP Lublin, Teatr NN, DPS „Kalina”.  W ciągu 17 lat w przeglądzie wzięło udział 265 osób i aż 50 członków Fundacji Fuga Mundi w Lublinie. Jury wyróżniło 58 osób i przyznało 20 tytułów Talentu Roku.

Zgodnie z tradycją przeglądu co roku  ukazuje się okolicznościowy tomik poezji, w którym zamieszczone są nagrodzone przez Jury wiersze.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w przeglądzie i odkrywania  talentów literackich.