Finał XVIII edycji Jesiennych Debiutów Poetyckich

Zaproszenie

Finał XVIII edycji Jesiennych Debiutów Poetyckich

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Poezji i ich opiekunów na uroczystość, która odbędzie się 27 października 2015 roku o godz. 10.00 w kinie Bajka w Lublinie na ul. Radziszewskiego 8.

Werdykt Jury przedstawi Stanisław Andrzej Łukowski (ZLP). Po rozdaniu nagród i wyróżnień odbędzie się koncert Janka Samołyka. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

Z okazji XVIII edycji JDP wydany został okolicznościowy tomik poezji z wybranymi wierszami nagrodzonych uczestników przeglądu.

KONKURS NA REPORTAŻ z XVIII Jesiennych Debiutów Poetyckich

Organizatorzy Wojewódzkiego Przeglądu Poezji ogłaszają konkurs na najlepszy reportaż z finału XVIII JDP  27.10.2015 r. w kinie Bajka. Przewidziano nagrody pieniężne (1. nagroda 100 zł, 2. nagroda 50 zł) oraz nagrody rzeczowe. Prace należy składać do 6 listopada (piątek) do p. Renaty Sugier i  p.  Marzeny Drozd (V LO w Lublinie).