‘Getting out of Oblivion’ – projekt międzynarodowy

W dniach od 07-12.01.2024 22 uczniów z V LO w Lublinie oraz z Liebfrauenschule Grefrath wraz z 5 opiekunami zrealizowało projekt historyczny 'Getting out of Oblivion’ dotyczący zagadnienia II Wojny Światowej. Projekt odbył się dzięki dofinansowaniu z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Działania projektowe odbywały się w Lublinie oraz w Warszawie.

Celem projektu było umożliwienie uczniom poznania i zrozumienia historii w miejscach pamięci. Dzięki osobistemu doświadczeniu uczniowie pozyskali głębszą świadomość historyczną, wypracowali stanowisko dotyczące kwestii odpowiedzialności historycznej i jej konsekwencji.

Poprzez działania projektowe nasze szkoły włączyły uczniów do pracy na rzecz tolerancji, pokoju i sprawiedliwości społecznej.

Doświadczenia zdobyte w miejscach pamięci pomogły w przełamywaniu uprzedzeń i nietolerancji oraz w promowaniu zrozumienia międzykulturowego. Wspólne działania  uzmysłowiły uczestnikom, jak ważne jest poszanowanie różnorodności i dziedzictwa kulturowego innych ludzi.

 Spotkanie przyczyniło się do przełamania stereotypów w kontaktach pomiędzy narodami oraz sprzyjało nawiązaniu relacji pomiędzy uczestnikami z Polski i Niemiec pomimo trudnej przeszłości. Wartością dodaną w projekcie był wzrost umiejętności komunikacyjnych oraz interpersonalnych uczestników.