Antybiotykoterapia pod lupą farmaceuty

We wtorek 21.11.2023 r. uczniowie klas 3c (biol-chem-ang) i 3e (biol-mat-ang) uczestniczyli w zajęciach „Antybiotykoterapia pod lupą farmaceuty”  w ramach obchodów Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach.

          Podczas spotkania uczniowie poszerzyli swoje wiadomości nt zasad funkcjonowania odporności u człowieka, bezpiecznego stosowania antybiotyków, jak również istotności probiotykoterapii i zjawiska antybiotykooporności. Na podsumowanie młodzież sprawdziła swoją wiedzę poprzez quiz dotyczący antybiotyków.

Prelegentom:

– Studentom Wydziału Farmacji zrzeszonym w PolskimTowarzystwie Studentów Farmacji przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

          oraz

– Pani Marii Gutowskiej, Wiceprzewodniczącej ds. Nauki i Edukacji PTSF przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

serdecznie dziekujemy za bardzo ciekawą formę zajęć oraz podniesienie świadomości na temat zagrożenia, jakim jest oporność na antybiotyki oraz zwrócenie uwagi na racjonalne ich stosowanie.