Koniec roku dla klas IV

W dn. 28 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych.
Na początku wspólnie zaśpiewano hymn narodowy.
Na sali gimnastycznej Pani Dyrektor Beata Jezierska wręczyła świadectwa uczniom, którzy uzyskali najwyższe średnie oraz dyplomy tym, którzy swoją aktywnością przyczynili się do rozwoju V LO.
Przewodnicząca wychowawców, Pani profesor Magdalena Wnuk, pożegnała Absolwentów w imieniu wszystkich wychowawców.
Kilka słów do Dyrekcji, wychowawców oraz nauczycieli, w zastępstwie za Panią Katarzynę Szafran, skierowała przedstawicielka Rady Rodziców, Pani Iwona Barańska.
Następnie Pani Dyrektor rozdała świadectwa ukończenia szkoły wszystkim uczniom.
Mieliśmy możliwość cofnięcia się w czasie, do pierwszego dnia szkoły. Była to niezwykle ciekawa i wzruszająca podróż.
Po uroczystości uczniowie spotkali się z wychowawcami w wyznaczonych salach.

To był ostatni dzień szkoły. Teraz przed naszymi Absolwentami czeka ostatnie wyzwanie, jakiego podejmą się w murach V LO: egzamin maturalny.

Powodzenia!