V LO laureatem I Ogólnopolskiego Konkursu „Nauczyciel z życiem”!

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie – nasze Liceum wzięło udział w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Nauczyciel z życiem” organizowanego przez Fundację DKMS i zostało jednym z 15. laureatów!

Fundacja DKMS, chcąc docenić rolę pedagogów i zachęcić ich do podejmowania kolejnych działań prospołecznych, w grudniu ubiegłego roku ogłosiła konkurs „Nauczyciele z Życiem”. Zadaniem konkursowym postawionym przed nauczycielami było przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej „Komókomania” na temat idei dawstwa szpiku kostnego połączonej z rejestracją potencjalnych Dawców Szpiku. Do konkursu mógł przystąpić każdy nauczyciel szkoły ponadpodstawowej, który wraz z uczniami przeprowadziŁ akcję w okresie wrzesień – marzec 2022/2023. Do konkursu zgłosiło się 68 szkół z całej PolskI.

„Komórkomania” w V LO była realizowana od 5 grudnia 2022 do 11 stycznia 2023 i zaoowocowała rejestracją 19 osób jako potencjalnych Dawców szpiku. Podczas akcji w ramach edukacji na temat dawstwa realizowana była kampania informacyjna w postaci pogadanek, plakatów edukacyjnych oraz posty szerzące ideę dawstwa w mediach społecznościowych. Wolontariusze prowadzili ankiety wśród społeczności Lublina oraz wśród uczniów V LO, aby przekonać się, jaki jest poziom wiedzy na temat dawstwa. Wystąpili również w telewizji, gdzie promowali swoją akcję oraz zorganizowali spotkanie z Dawcą faktycznym oraz mamą Biorczyni, aby zachęcić pełnoletnich uczniów naszego liceum do rejestracji w bazie DKMS. Na koniec został przeprowadzony Dzień Dawcy, podczas którego 14% pełnoletniej społeczności V LO zdecydowało się zostać potencjalnymi Dawcami szpiku.

Wszystkie te działania opisała szczegółowo w swoim sprawozdaniu konkursowym Pani Aneta Sowa-Jasiłek, szkolny koordynator „Komórkomanii” i nauczycielka biologii. Starania jej oraz wolontariuszy z klasy 2D zostały docenione przez jury konkursu „Nauczyciel z życiem”, dzięki czemu V LO w Lublinie jako jedyne w województwie lubelskim zostało laureatem tego ogólnopolskiego konkursu.

Fakt ten na pewno jeszcze bardziej zmotywuje wolontariuszy do kontynuowania projektu „Komórkomania” w kolejnych latach.