Wizyta  przedstawicieli LAW w Piątce.

W dniu 12 stycznia 2023 r. gościliśmy w murach naszej szkoły przedstawicieli Lotniczej Akademii Wojskowej z Dęblina. Promocja  tej renomowanej uczelni w naszym środowisku była możliwa  dzięki podpisaniu przez władze szkoły i uczelni porozumienia o współpracy.

Prelegenci z uczelni  prowadzili spotkania z uczniami klas 4a,4b,4d,4c,4e,2b,3e,1b, podczas których szczegółowo omawiali: system kształcenia na wydziałach wojskowych i cywilnych, kierunki i specjalności, korzyści płynące z nauki w LAW.

Omówiono  proces rekrutacji i wymagania jakie powinni spełnić kandydaci ubiegający się o status studenta tej uczelni.

Jednocześnie dla wszystkich zainteresowanych uczniów  utworzono punk informacyjny, w którym istniała możliwość indywidualnej rozmowy ze studentami Lotniczej Akademii Wojskowej.

 Wizyta przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze uwalniającej pozytywne emocje.

W najbliższej przyszłości będziemy sukcesywnie realizować zaplanowaną, bogatą ofertę wspólnych działań V LO z LAW.