Szkolny projekt „Dar Serca” mikołajki dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Matczynie

Empatia, dobroć i wrażliwość to wartości, którymi kierują się młodzi organizatorzy Szkolnego Projektu „Dar Serca”.

Już po raz 13 uczniowie V LO zorganizowali mikołajki dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. W tym roku w akcję zaangażowało się 12 klas wraz z wychowawcami:  1a (wych. p. prof. Kinga Samólnik), 1c (wych. p. prof. Anna Matysek) , 1h (wych. p. prof. Magdalena Kobylińska)  2b (wych. p. prof. Monika Salecka), 2c (wych. p. prof. Anna Bysiecka -Maciaszek), 2d (wych. p. prof. Aneta Sowa – Jasiłek), 2g (wych. p. prof. Łukasz Kopytko), 3a (wych. p. prof. Edyta Sadowska), 3b (wych. p. prof. Jagoda Lasocka), 3f ( wych. p. prof. Jarosław Korba), 4a (wych. p. prof. Maria Rakowska), 4d (wych. p. prof. Sławomir Kołtun).

Uczniowie zebrali fundusze, zakupili i zapakowali prezenty dla podopiecznych DPS w Matczynie.

16 grudnia szesnastoosobowa drużyna św. Mikołaja wyruszyła do Matczyna, aby obdarować podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Młodzież ofiarowała przygotowane prezenty ale przede wszystkim spędziła z podopiecznymi czas na wspólnym kolędowaniu, zabawach i rozmowach. Wzruszeniom obdarowanych jak i darczyńców nie było końca.

Zainteresowanie, empatia, pomoc i życzliwość to najcenniejszy dar jaki można dać drugiemu człowiekowi.

Cały projekt nadzorowały p. Monika Salecka i p. Magdalena Kobylińska – koordynatorki projektu  oraz z p. Anna Taraba – osoba współpracująca.

Dziękujemy za tak liczne zaangażowanie, poświęcony czas i przekazane dary a  pani Dyrektor Beacie Jezierskiej za możliwość zorganizowania akcji w szkole, otwartość i empatię.

 Monika Salecka, Magdalena Kobylińska