Co wydarzyło się w grudniu?

1 grudnia 1825

Mikołaj I Romanów został cesarzem Rosji.

2 grudnia 1805

Pod Austerlitz (tzw. Bitwa Trzech Cesarzy) Napoleon Bonaparte pokonał wojska austriacko – rosyjskie.

4 grudnia 1533

Iwan IV Groźny został Wielkim Księciem Moskiewskim. Co ciekawe został wzniesiony na tron w wieku 3 lat, a samodzielne rządy rozpoczął już w wieku 16. Nie znosił sprzeciwu, czego dowodem zostało zamordowanie przez niego dwójki swoich dzieci.

6 grudnia 1656

W Radnot (Siedmiogród) podpisano traktat rozbiorowy Polski

7 grudnia 1941

Japonia zaatakowała Pearl Harbor na Hawajach, rozpoczynając wojnę ze Stanami Zjednoczonymi

8 grudnia 1542

Urodziła się Maria I Stuart – królowa Francji i Szkocji. Wiąże się z nią ciekawa histria, iż król angielski Henryk VIII zabiegał o rękę Marii dla swego nieletniego syna Edwarda i zażądał przysłania niemowlęcej narzeczonej do Anglii. Tymczasem matka Marii w obawie, by nie zgładził on córki i nie zawładnął tronem szkockim, ukrywała się ze swym dzieckiem, co niemal doprowadziło do wybuchu wojny

9 grudnia 1922

Gabriel Narutowicz został wybrany na pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Co ciekawe z wykształcenia był inżynierem hydrotechnikiem. Zginął zaledwie 5 dni po zaprzysiężeniu na prezydenta.

10 grudnia 1905

Henryk Sienkiewicz odebrał literacką nagrodę Nobla.

HENRYK SIENKIEWICZ CIEKAWOSTKI

Henryk Sienkiewicz bardzo lubił imię Maria. Każda jego żona tak miała na imię. Miał 3 żony: Maria Szetkiewicz, Maria Romanowska oraz Maria Babska.

12 grudnia 1501

Aleksander Jagiellończyk został koronowany na Wawelu na króla Polski.

13 grudnia 1981

W Polsce wprowadzono stan wojenny.

14 grudnia 1575

Książę Siedmiogrodu Stefan Batory został ogłoszony królem Polski. Batory mało czasu spędzał na Wawelu, rzadko tam bywał ze względu na prowadzone wojny

16 grudnia 1981

Podczas stanu wojennego oddziały ZOMO spacyfikowały górników KWK „Wujek” w Katowicach, zabijając 9 górników.

17 grudnia 1970

Doszło w Gdyni do masakry robotników Stoczni im. Komuny Paryskiej, gdzie zginęło 10 osób oraz do walk ulicznych w Szczecinie, w których zginęło 16 osób – tzw. Czarny Czwartek

18 grudnia 1916

Zakończyła się jedna z najkrwawszych bitew I wojny światowej – bitwa pod Verdun.

20 grudnia 1922

Stanisław Wojciechowski został wybrany na drugiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

CIEKAWOSTKI O STANISŁAWIE WOJCIECHOWSKIM

Niemcy zaoferowali zwolnienie z aresztu jego syna, w zamian za podpisanie oświadczenia o nielegalności polskiego rządu w Paryżu. Prezydent odmówił, a jego syn zmarł wkrótce na tyfus w Auschwitz. Do końca życia, za całe zło we współczesnej historii Polski obwiniał przewrót majowy.

27 grudnia 1918

Powstanie Wielkopolskie

Powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Republice Weimarskiej, toczące się na przełomie lat 1918–1919.

Polacy domagali się powrotu ziem pozostających pod zaborem pruskim w obrębie Prowincji Poznańskiej do Polski, umacniającej już w tym czasie niepodległość. 

Wielkopolska pod nazwą Prowincji Poznańskiej przez dekady była poddawana silnej germanizacji i kolonizacji jako część Rzeszy Niemieckiej. Gdy ta przegrała I wojnę światową, konserwatywne koła w armii wypuściły Józefa Piłsudskiego z aresztu w Magdeburgu. Odradzając państwo polskie, wbił klin pomiędzy bolszewików w Rosji a rewolucjonistów w Niemczech. Jednak nawet niemieccy socjaldemokraci nie akceptowali przyłączenia Wielkopolski do Polski.

Tymczasem Polacy gromadzili broń. 12 listopada Centralny Komitet Obywatelki (CKO) stojący na czele komitetów obywatelskich wyłonił tymczasowy Komisariat z udziałem m. in. Wojciecha Korfantego. Przywódcy wzywali Polaków, by nie angażowali się w niemiecką rewolucję, a jednocześnie uzyskali kontrolę nad Komendą Miasta Poznania. Podobnie było w innych miastach Wielkopolski.

20 listopada podczas przemówienia premiera polskiego rządu Jędrzeja Moraczewskiego, który pochodził z Wielkopolski, padły słowa o konieczności przyłączenia Wielkopolski do macierzy. Taką samą wolę wyraził wyłoniony tam Polski Sejm Dzielnicowy. W oparciu o niemiecką infrastrukturę, powstawała sieć polskich oddziałów, które miały potem wziąć udział w walkach.

Gdy Niemcy przygotowali się do kontrofensywy, rząd w Warszawie 15 grudnia 1918 zerwał stosunki dyplomatyczne z Berlinem i podjął decyzję o wyborze posłów z zaboru pruskiego. Sygnałem do wybuchu powstania stała się wizyta w Poznaniu Ignacego Paderewskiego, który przyjechał 26 listopada do Poznania w drodze z Ameryki do Warszawy jako orędownik polskiej niepodległości.

W odzewie na patriotyczne przemówienie Paderewskiego przed hotelem Bazar, który był głównym ośrodkiem polskości w Poznaniu, Niemcy odpowiedzieli wojskową paradą i antypolskimi zamieszkami. Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego zdecydowała się na walkę, zdobyto Prezydium Policji. Walki rozgorzały w całej Wielkopolsce. 8 stycznia wodzem naczelnym powstania został generał Józef Dowbór-Muśnicki.

29 grudnia 1944

Armia Czerwona rozpoczęła oblężenie stolicy Węgier – Budapesztu.

31 grudnia 1999

Borys Jelcyn złożył dymisję ze stanowiska prezydent Rosji, doprowadził on również do rozwiązania ZSRR.

Autorzy:

Kacper Pachoł

Klaudia Kierepka

Daria Romanowska