Współpraca V LO z Lotniczą Akademią Wojskową z Dęblina

W dniu 30 listopada 2022r. zostało podpisane Porozumienie O Współpracy pomiędzy

Lotniczą Akademią Wojskową,  a V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Porozumienie podpisali Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego mgr Beata Jezierska oraz

 Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr. Inż. Krzysztof Cur,

którego reprezentował major Artur Goś.

Wynikiem współpracy ma być integracja środowiska studenckiego Akademii i uczniów naszego Liceum poprzez udział w wizytach studyjnych, edukacyjnych i okolicznościowych kadry, nauczycieli, uczniów i studentów.

Zamieszczamy pamiątkowe zdjęcia i zapraszamy do śledzenia bieżących wydarzeń dotyczących współpracy z LAW w zakładce -współpraca szkoły z uczelniami wyższymi.