Spotkanie rodziców uczniów klas I z psychologiem

W ramach działań związanych z realizacją programu: „Zdrowia Psychicznego” realizowanego przez Fundację Sempre a Frente odbyło się spotkanie rodziców klas I z Panią Igą Balicką – psychologiem. Tematem spotkania były czynniki ryzyka i czynniki chroniące w zakresie zdrowia psychicznego nastolatków. Prelegent w swoim wystąpieniu określił czym są czynniki chroniące i ryzyka na poziomie indywidualnym dziecka, poziomie rówieśniczym oraz w relacji dziecko – szkoła. Poruszone zostały zagadnienia związane z emocjami młodych ludzi, określenia symptomów psychicznych i fizycznych świadczących o możliwości przeżywania trudności i kryzysów. Poruszono również zagadnienia związane z zachowaniami suicydalnymi wśród młodzieży.