Gala Międzynarodowego
Przeglądu Poezji
im. Stanisława Andrzeja Łukowskiego