2022 – ROK BOTANIKI – wykład

Rok 2022 został ustanowiony Rokiem Botaniki (Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r.), popularyzującym wiedzę przyrodniczą dotyczącą szeroko rozumianej botaniki.

Z tej okazji 17 listopada 2022 r. uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym – Id, IIc, IId – uczestniczyli w zdalnym wykładzie „Mikrolokatorzy roślin” prowadzonym przez dr hab. Małgorzatę Majewską z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie. Młodzież miała okazję wzbogacić swoje wiadomości nt mikrobiota, miejsc ich występowania oraz relacji z roślinami. Atrakcyjne zajęcia, dostosowane do wieku i możliwości uczniów, wzbogacone były ciekawymi zdjęciami dotyczącymi prezentowanych treści.

Pani dr hab. Małgorzacie Majewskiej

dziękujemy za cenną współpracę

i życzymy sukcesów zawodowych.