Juvenes Translatores

Jeżeli zgodnie z mottem UE mamy być „zjednoczeni w różnorodności”, musimy znać języki obce.

24 listopada 6 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w corocznym konkursie Juvenes Translatores.

Amelia Odeyale, Katarzyna Drozd, Adam Pastuszak, Kacper Pachoł, Patrycja Kamińska i Aleksandra Dębowczyk tłumaczyli teksty z języka angielskiego i niemieckiego na język polski.

Konkurs Juvenes Translatores jest organizowany przez Komisję Europejską jego pierwsza edycja odbyła się w 2007 roku, a dedykowany jest wszystkim, których pasją jest nauka języków obcych.

Znajomość języków poszerza horyzonty, umożliwia poznawanie nowych ludzi i innych kultur. A młodym ludziom – takim jak Wy – w przyszłości ułatwi podjęcie studiów i znalezienie pracy w dowolnym miejscu w Europie.

Z badań wynika, że w Europie zapotrzebowanie na tłumaczenia i usługi tłumaczy pisemnych wciąż rośnie. Ci, którzy uczą się języków obcych, powinni o tym pamiętać! Konkurs Juvenes Translatores służy popularyzowaniu umiejętności tłumaczenia i pozwala spojrzeć na nie jako na sposób komunikowania się między różnymi kulturami w kontekście nauki języków obcych.