Spotkanie uczniów klas I z przedstawicielami Straży Miejskiej w Lublinie.

W dniu 28. 10. 2022 r. Przedstawiciele Oddziału Szkolno – Profilaktycznego przeprowadzili spotkanie z uczniami klas pierwszych, którego tematem była szeroko rozumiana profilaktyka bezpieczeństwa. Funkcjonariusze omawiali zagadnienia związane ze: stalkingiem, demoralizacją, bezpieczeństwem w ruchu drogowym, cyberprzestępczością, agresją. Omawiano również tematy związane z posiadaniem niedozwolonych substancji  i przedmiotów.