Święto Szkoły – 07.11. 2022

Dnia 07.11. 2022 obchodziliśmy uroczyście Święto Szkoły, które na trwałe związane jest z rocznicą urodzin naszej patronki Marii Skłodowskiej-Curie. Tego dnia uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie na Sztandar Szkoły.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Święta sprawowaną w Kościele Akademickim KUL. Następnie uczniowie, Grono Pedagogiczne oraz zaproszeni goście spotkali się na uroczystej akademii w szkole. Swoją obecnością zaszczycili nas Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka– Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania UM oraz Pani Jadwiga Mach – Radna Rady Miasta Lublin oraz emerytowani nauczyciele, którzy zakończyli swą pracę w V Liceum Ogólnokształcącym. Obchody Święta Szkoły zakończyły się Spotkaniem Pokoleń, podczas którego była okazja do wspólnych rozmów i wspomnień.