Wokół Wesela Wyspiańskiego – spotkanie autorskie z Moniką Śliwińską

27 października w naszym liceum odbyło się spotkanie z lubelską pisarką Panią Moniką Śliwińską. Ta interesująca redaktorka i pisarka bada losy ludzi, tworzących najciekawsze dzieła plastyczne i literackie okresu Młodej Polski.

Jest laureatką Nagrody Klio i finalistką Nagrody Literackiej Nike za swoją ostatnią powieść – Panny z „Wesela” Siostry Mikołajczykówny i ich świat. Nominowana do Nagrody Identitas 2018 za Wyspiański. Dopóki starczy życia. Laureatka Nagrody Klio III stopnia w 2015 w kategorii autorskiej za Muzy Młodej Polski.

Autorka podejmuje tematykę związaną m.in. ze Stanisławem Wyspiańskim, Lucjanem Rydlem, Włodzimierzem Tetmajerem i jego bratem Kazimierzem Przerwą-Tetmajerem, Tadeuszem Boyem-Żeleńskim, Zofią, Marią i Elizą Pareńskimi oraz Anną, Marią i Jadwigą Mikołajczykównymi.

Na spotkaniu, w pełen zaangażowania i werwy sposób, opisała życie córek bronowickiego chłopa, portretowanych przez najwybitniejszych malarzy i literatów przełomu XIX i XX wieku. Kobiet, które w dorosłym życiu, w małżeństwach w widoczny sposób wpłynęły na życiorysy swoich mężów. W niezwykle ciekawy sposób przybliżyła młodzieży realia powstania Wesela Wyspiańskiego. Opisane przez nią postacie odzyskały cielesność i ludzki wymiar, gdyż każda z nich dostała swoją historię i prawdziwe rysy, razem z talentami, marzeniami, ułomnościami i fascynacjami.

W nawiązaniu do spotkania, zapraszamy do biblioteki szkolnej na wystawę książek autorstwa Stanisława Wyspiańskiego oraz biografii i albumów z jego twórczością.

Marta Wysocka