Udział uczniów V LO w projekcie „Obraz natury w religiach i kulturach świata”

Pan Wszelkiego Stworzenia. Obraz natury w religiach i kulturach świata to kolejna edycja projektu Oblicza Dialogu przeznaczonego m.in. dla szkół ponadpodstawowych, którego organizatorem jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
Projekt promuje działania edukacyjne i wychowawcze w duchu nauczania św. Jana Pawła II kształtujące postawy otwarcia oraz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, w tym także systematyczne prowadzenie strony internetowej od 6 grudnia 2021 roku do 22 maja 2022 roku.
W projekcie bierze udział grupa dwudziestu uczniów naszej Szkoły, z kilku klas. Rezultaty ich pracy można zobaczyć pod adresem lovlu.obliczadialogu.pl

Józef Nowak