Kuba Żołdak, uczeń klasy 2f reprezentantem Polski na ASPnet Global Virtual Student Forum

W dniach 07-09.12.2021 odbyło się wirtualne Globalne Forum Młodzieży Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Ponad 2500 uczestników z 25 krajów, podzielonych na 140 grup dyskutowało w trzech  językach (angielskim, hiszpańskim i francuskim) o przyszłości edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i globalnego obywatelstwa. Jednym z dwojga reprezentantów Polski był Jakub Żołdak z klasy 2f  V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie, nominowany przez Polski Komitet ds. UNESCO. Do udziału w Forum przygotowali Jakuba: Ewa Postępska-Piłat i Łukasz Kopytko

Podczas tego wydarzenia, uczestnicy, tzw. „twórcy zmian” (change makers) mieli możliwość wymiany inspirujących doświadczeń i dobrych praktyk, stosowanych w ich krajach na rzecz tworzenia bardziej sprawiedliwych, pokojowych, integracyjnych i zrównoważonych społeczeństw.  Młodzi ludzie określili obszary niepokojących zjawisk zachodzących na Ziemi i wypracowali własną wizję świata, w którym chcieliby żyć.

W dyskusji podkreślono rolę szeroko rozumianej edukacji oraz działań lokalnych w  kształtowaniu świadomości globalnych zmian, zachodzących na naszej planecie.

Forum było platformą wymiany pomysłów i doświadczeń oraz prezentacji przykładów innowacyjnych działań podejmowanych dla ludzkości  i planety przez uczniów szkół stowarzyszonych UNESCO (ASPnet) oraz młodych ludzi z innych organizacji, w tym sieci działań na rzecz klimatu UNESCO (You-CAN).

Szkolny Klub UNESCO