Wycieczka w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”

W trzydniowej wycieczce w Bieszczady, która odbyła się w dniach 07 – 09 grudnia, uczestniczyło 24 uczniów klasy 1G oraz 21 uczniów klasy 1C. Wyjazd został zorganizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Opiekunami wyjazdy byli: mgr Łukasz Kopytko, mgr Paweł Goc, dr Józef Nowak i dr Ryszard Kotowski.

Program wycieczki obejmował:

I dzień (7.12)

Wyruszyliśmy z Lublina wczesnym rankiem, a naszym pierwszym przystankiem był XVI-wieczny zamek w Krasiczynie. Trasa zwiedzania obejmowała: dziedziniec zamkowy, kryptę w Baszcie Boskiej, gabinet myśliwski, kaplicę zamkową pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i sale ekspozycyjne. Wizytę w Krasiczynie zakończył spacer po XVII-wiecznym parku, jednym z najpiękniejszych parków krajobrazowych w Polsce.

Następnie udaliśmy się do Sanoka, gdzie młodzież zwiedziła Muzeum Budownictwa Ludowego (skansen). Podczas spaceru w pięknej zimowej scenerii poznawaliśmy kulturę materialną Bojków i Łemków. Odwiedziliśmy też Galicyjski Rynek, będący ideowym obrazem centrum miasteczka z początku XX wieku, niezwykle wiernie oddającym wygląd typowej zabudowy z południowo-wschodniej Polski.

II dzień (8.12)

Bieszczadzki poranek przywitał nas pięknym słońcem, zachęcając do odkrywania nowych miejsc. 

Tego dnia odwiedziliśmy miejsce internowania Ks. Prymasa Wyszyńskiego w Komańczy. Kardynał Wyszyński przebywał tam  od 29 października 1955 r. do 28 października 1956 r. W izbie pamięci klasztoru nazaretanek uczestnicy wycieczki  obejrzeli liczne pamiątki po Prymasie Tysiąclecia. Były wśród nich m.in. stolik, wiklinowy fotel, szafka nocna, lampa naftowa, żelazne łóżko oraz używane przez ks. Prymasa szaty liturgiczne: ornat, sutanna, biret i piuska kardynalska. Ciekawostką był kostur podróżny, nieodłączny towarzysz wędrówek kardynała po okolicznych lasach, uwidoczniony na zdjęciach z tego okresu. W czasie wykładu dla uczniów, siostra nazaretanka mówiła o sytuacji społeczno-politycznej lat 50-tych w PRL, działaniach władzy komunistycznej i wartościach, którymi kierował się Kardynał Wyszyński, a które stały się przyczyną jego uwięzienia.

Kolejnym punktem tego dnia był spacer po koronie zapory w Solinie. Licząca  81,8 m wysokości zapora jest najwyższą budowlą hydrotechniczną w Polsce.

III dzień (9.12)

Ostatni dzień był nie mniej intensywny niż dwa poprzednie. Rano zwiedziliśmy Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.  Przechodząc wśród ośnieżonych drzew oglądaliśmy zabytki pierwszej na świecie, otwartej w 1854 roku i nadal działającej kopalni ropy naftowej. Jej założycielami byli Ignacy Łukasiewicz, Tytus Trzecieski i Karol Klobassa-Zrencki.

Ostatnim punktem naszej wycieczki było Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. W pięknym, zabytkowym dworku z XVIII wieku, przebudowanym z końcem wieku XIX gromadzone są i przechowywane dobra kultury po wybitnej polskiej poetce i pisarce.

Trzydniowe spotkanie z historią i techniką pozwoliło urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabrała praktycznego wymiaru. Każde z odwiedzonych miejsc było ciekawe i atrakcyjne, wywołało żywe zainteresowanie prezentowaną tematyką.

Wycieczka uczniów V L.O. w ramach programu „Poznaj Polskę” dofinansowana dostała ze środków przyznawanych przez Ministra Edukacji i Nauki w formie dotacji celowej na dofinansowanie wycieczek szkolnych.

Całkowity koszt zadania: 20070 zł.

Wartość dofinansowania w ramach wsparcia z MEiN: 15000 zł.