Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK inspiruje młodzież

Zapraszamy serdecznie do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia w roku Szkolnym 2021/2022.

Etap szkolny – 16-17 grudnia 2021 lub 13-14 stycznia 2022

Podczas Olimpiady sprawdzana jest wiedza i umiejętności uczestników z zakresu istniejących zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz zasad zdrowego stylu życia, w szczególności:

a) zasad higieny osobistej

b) zasad zdrowego żywienia

c) problemów ochrony środowiska naturalnego

d) profilaktyki uzależnień

e) zapobiegania chorobom zakaźnym

f) zasad udzielania pierwszej pomocy

g) podstawowe wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim

Prosimy zgłaszać się do nauczyciela biologii

Opiekun PCK Agnieszka Przybycień-Sioma