Projekty historyczne i wymiana w naszym liceum

W dniu 16 października 2021 roku w Państwowym Muzeum na Majdanku odbyła się I edycja sesji edukacyjnej dla pedagogów o tytule „Historia magistra vitae est?” Wizyta partycypacyjna w Muzeum na Majdanku – doświadczenie nauczyciela i edukatora. W spotkaniu dotyczącym pozaszkolnej edukacji historycznej i wizyt w poobozowych miejscach pamięci wzięło udział kilkudziesięciu pedagogów z całej Polski. Wydarzenie w takiej formie było organizowane po raz pierwszy i miało na celu porównanie dwóch perspektyw – nauczyciela oraz muzealnika.W roli prelegentki wystąpiła Maria Giermakowska Skublewska, nauczycielka języka niemieckiego z naszego liceum, która od wielu lat organizuje wymianę polsko-niemiecką oraz projekty historyczne, współpracując z Państwowym Muzeum na Majdanku.