Nauka zdalna w klasie 2c

Szanowni Państwo,
działając w oparciu o § 18 ust. 2a, 2c i 3 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 t. j.) w związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia Covid – 19, informuję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych i przejściu na naukę zdalną uczniów klasy 2c w V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie od dnia 14.09.2021 do 20.09.2021.

Dyrektor Szkoły
Beata Jezierska