Spotkania z rodzicami – klasy drugie i trzecie

Harmonogram spotkań rodziców uczniów klas drugich z wychowawcami

na platformie MS Teams w dniu 15 września 2021 r.:

Uwaga zmiana terminu spotkania: Spotkanie rodziców uczniów klasy 2f z wychowawcą klasy p. Jarosławem Korbą odbędzie się 22 września 2021 r. o godz. 17:00 na platformie MS Teams.

Harmonogram spotkań rodziców uczniów klas trzecich z wychowawcami

na platformie MS Teams w dniu 16 września 2021 r.: