Rok 2020 – Rok Jana Pawła II

Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Jana Pawła II i z tej okazji biblioteka szkolna przygotowała kilka informacji, aby uczcić 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Dotyczą one twórczości literackiej wybitnego Polaka.

Związki Karola Wojtyły z literaturą sięgają lat szkolnych. Już w gimnazjum okazał się wielkim miłośnikiem literatury. Z upodobaniem czytał utwory klasyków: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Wyspiańskiego i najbardziej ulubionego Cypriana Kamila Norwida. W 1938 roku Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie kontynuował swoją pasję literacką. Wiosną 1939 roku powstał jego pierwszy tomik poezji zatytułowany „Psałterz Dawidów / Księga Słowiańska”, znany również jako „Renesansowy psałterz”:

„Chodzę po Twych gościńcach – słowiański trubadur –

przy sobótkach gram dziewom, pasterzom wśród owiec,

– ale pieśń rozmodloną, pieśń wielką jak padół

rzucam przed tron dębowy Jedynemu Tobie.”

A później powstało wiele tomików poezji a w nich wiele innych wierszy. Na przykład:  „Pieśń o blasku wody”:

„A w samej głębi, z której przyszłam zaczerpnąć

Tylko wody dzbanem – – tak już dawno do źrenic

Przywiera ten blask… tyle, tyle poznania

Znalazłam – ileż więcej niż dotąd!

Znalazłam w odbiciu tej studni tyle pustej w sobie przestrzeni.

O jak dobrze! Nie zdołam Cię całego przenieść w siebie –

ale pragnę, byś pozostał jak w zwierciadle studni

zostają liście i kwiaty z wysoka zdjęte

spojrzeniem zdumionych oczu

– oczu bardziej prześwietlonych niż smutnych.”

Karol Wojtyła pisał pod wieloma pseudonimami: Andrzej Jawień, Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jasień lub publikował pod kryptonimem A.J. Napisał 6 dramatów, wliczając w to zaginionego „Dawida”, wśród których najbardziej znane to „Brat naszego Boga” i „Przed sklepem jubilera”.  Są to próby poszukiwania Boga, ukazania człowieka doświadczającego smutku i cierpienia a także medytacje o ludzkiej miłości czy tajemnicy ojcostwa. Jego wiersze odkrywają tajemnice duszy samego autora, jego wrażliwość i pochylenie się nad drugim człowiekiem – „Przed sklepem jubilera”:

„Ciężar tych złotych obrączek

— to nie ciężar metalu,

ale ciężar właściwy człowieka,

każdego z was osobno

i razem obojga”.

Jest także autorem artykułów krytycznoliterackich:

O teatrze słowa (1952),Dramat słowa i gestu (1957), Rapsody Tysiąclecia (1958)

„Dziady” i dwudziestolecie (1961),O „Boskiej Komedii” w Teatrze Rapsodycznym, Przedmowa do książki Mieczysława Kotlarczyka, „Sztuka żywego słowa” (Rzym 1974).

W zbiorach biblioteki szkolnej posiadamy następujące książki autorstwa Jana Pawła II:                                                                                             

Autobiografia

Miłość i odpowiedzialność

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich

Tryptyk rzymski

Dla zainteresowanych czytelników polecamy strony www z twórczością literacką wielkiego Polaka:

http://znanewiersze.pl/karol-wojtyla
https://adonai.pl/jp2/?id=31
https://www.apostol.pl/poezja/jan-pawel-ii