Rekrutacja 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W związku z tym 11 maja 2020 r. kandydaci nie będą mieli możliwości logowania się na swoje konta i wyboru preferencji.

Jak tylko poznamy nowy harmonogram niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Przypominamy, iż w bieżącym roku szkolnym kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest miasto Lublin może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.

Dokładniejsze informacje można znaleźć na stronie internetowej miasta Lublin.