Mistrz Pięknego Czytania

Regulamin konkursu zobowiązuje uczestnika do wypożyczenia dowolnej książki z biblioteki szkolnej, przygotowania jednej strony spójnego tekstu (zawierającej opis jednego wydarzenia, rozwinięcie jednej myśli) oraz przeczytania tekstu na głos przed Jury. W ocenie będą brane pod uwagę: dykcja, interpretacja, głośność, dobór tekstu i dynamika czytania.

Na listę konkursową można wpisywać się do 18 marca w bibliotece szkolnej !!!

Uczestnicy konkursu otrzymają 5 z języka polskiego a nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają 6 oraz nagrody niespodzianki.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie !!!