Ślubowanie Klas Pierwszych

7 listopada w V liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się ślubowanie klas pierwszych. To bardzo ważne wydarzenie dla nowych uczniów szkoly. Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej przygotowanej przez uczennice: Kingę Skoczylas z klasy IIh, Marię Kopińską z klasy IIId i Weronikę Fedor z klasy IIIb. Zaproszeni goście, emerytowani nauczyciele, przedstawiciel Rady Rodziców, grono pedagogiczne i pozostali zebrani, wysłuchali przemowy Pana Dyrektora Zbigniewa Jakuszko, którego słowa wprowadziły uroczysty nastrój tego dnia. Prowadzącymi tego ważnego wydarzenia byli Przewodnicząca Szkoły – Weronika Muzyka oraz Wiceprzewodniczący – Wojciech Tylus z klasy IIh. Po ślubowaniu zgromadzeni udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez pierwszoklasistów.

Olszewska Michalina