Wiedza zawarta w książkach

Rozpoczęliśmy nowy cykl wystaw ze zbioru biblioteki szkolnej w ramach realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020: „Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych”.

Wiedza – jest pierwszym tematem wystawy. Jest ona wartością niezbędną w życiu każdego człowieka, który buduje swoją osobowość, system wartości… swoją przyszłość.

Zapraszamy do wypożyczania książek z różnych dziedzin wiedzy.